Sørestaurering er løsningen

Verdens søer er kommet i ubalance efter mange års udledning af dårligt- eller urenset spildevand fra husstande og fabrikker samt udsivning af gødning fra marker. Sørestaurering er et spændende initiativ, der kan redde vores søer og livet deri ved at bringe dem tilbage til deres oprindelige økologiske tilstand