Tilbage til Naturen

I en tid hvor teknologien i verden brager frem, og vores behov og forbrug bliver større og større, kæmper vores natur for at følge med. Storbyerne vokser og vokser og et træ, en busk eller en sø er noget man oplever i en park. Mange kender kun til vores naturliv i gennem fjersynet og det skaber en usund distance og mangel på forståelse, når det kommer til at bevare vores natur.

Sørestaurering

Forurening af vores søer er blevet et af nutidens store problemer. Igennem mange år er der blevet ledt alt for mange næringstoffer fra blandt andet spildevand og gødning fra landbrug ud i søerne. Dette har voldsomme negative konsekvenser for vandkvaliteten og dyrelivet. Heldigvis er det ikke gået ubemærket hen, og man er i nyere tid begyndt at restaurere søer tilbage til deres tidligere økologiske tilstand. Det er dog en dyr og langsom affære, og der er brug for mange flere resurser fra vores regeringer, hvis vi skal dæmme op for problemet.

En succes historie

Et sted hvor det er lykkes er Clevedon Marine Lake i England. Her er det ikke kun lykkes at bringe vandkvaliteten og dyrelivet tilbage, men også os mennesker. Søen har været et tilløbstykke siden 1929, med sine mange vandaktiviteter i form af robåde, udspring fra vipper, langdistancesvømmere og generelt gode badefaciliteter. I 1970’erne faldt besøgstallet dog på grund af manglende vedligeholdelse af søen. Dette ændrede sig igen 2004 hvor søen blev brugt til sejlads af forskelig art og i 2015 gennemgik søen en massiv sørestaurering. Det har resulteret i at søen i dag er et populært sted for både naturelskere og badeturister. Det er lysende eksempel på, hvordan man kan bringe naturen og mennesket sammen igen. En nødvendighed for at skabe den bevidsthed, der skal til for bevarelsen af vores natur for fremtidige generationer.