Tilbage til Naturen

I en tid hvor teknologien i verden brager frem, og vores behov og forbrug bliver større og større, kæmper vores natur for at følge med. Storbyerne vokser og vokser og et træ, en busk eller en sø

Biomanipulation i danske søer

De biologiske metoder indbefatter f.eks. indgreb i fiskebestanden ved at reducere antallet af især skalle og brasen (såkaldte fredsfisk), som æder dyreplankton og dermed fjerner de organismer, som skulle holde bestanden af planteplankton nede. Dette kan ske

Økologisk rensning

De fleste ser klart vand i en sø som et tegn på, at det er et sundt økosystem i søen, og det mangfoldige dyreliv trives. Dette kunne også sagtens være tilfældet da en algefyldt sø som reelt