Sørestaurering

Vand er kilden til liv og harmoni imellem levende organismer skaber mangfoldighed. Det er grundpillerne for den smukke natur vi har idag. Det mangfoldige dyre-og planteliv lever i harmoni med hinanden, men desværre ikke altid med os

Søens helte

I dag er vi godt syv milliarder mennesker på jorden og “hvor der handles, der spildes”. Desværre går det ud over vores søer. Alt for mange næringsstoffer bliver ledt ud i søer overalt i verden. Dette sker

Om os

Vi er naturelskere med forkærlighed for søer og deres vigtige rolle i udbredelsen af et mangfoldigt plante- og dyre liv. Desværre lever størstedelen af søer i dag ikke op til målsætningen om en god økologisk tilstand, grundet