Den onde cirkel

Når der bliver tilført for mange næringsstoffer til en sø, sker der en kraftig vækst af af planktonalger og søen vil gradvist blive mere uklar. Planktonalger bliver normalt spist af planktondyr og de alger, der ikke bliver

Sørestaurering – dyre, men effektive metoder

Teknisk set er det muligt at restaurere en selv stærkt næringsbelastet sø, men det tager tid og udgifterne kan blive store. Vigtig er det, at man starter med at standse yderligere tilførsel af næringssalte enten ved at

Sørestaurering

Vand er kilden til liv og harmoni imellem levende organismer skaber mangfoldighed. Det er grundpillerne for den smukke natur vi har idag. Det mangfoldige dyre-og planteliv lever i harmoni med hinanden, men desværre ikke altid med os