Restaurering af søer

Hvorfra kommer midlerne?

Vender man sig mod nogle af verdens mest betydningsfulde økosystemer, nemlig de store søer i USA/Canada, vil man se, at man her har nogle målsætninger for hvordan vandkvaliteten skal/bør være og hvad målet for livet i og omkring søerne er.

Her kan nævnes forhold som:

Der skal være fisk, som er sunde og dermed sikre at spise

Søernes vand skal kunne bruges til rekreative formål

Sundhedsskadelig og generende algevækst skal forhindres

Invasive arter skal holdes nede

Oprindelige biotoper og tilhørende økosystemer skal reetableres og beskyttes

Til opnåelse af dette er iværksat en storstilet aktionsplan, som den amerikanske miljøstyrelse (EPA) er tovholder for.

I projektet indgår flere statslige myndigheder som administrerer de offentlige midler, der uddeles til de institutioner og private virksomheder, som deltager i projektet.

I Europa vil sørestaureringsprojekter som oftest sættes i værk af offentlige/kommunale myndigheder med Miljøstyrelsen som den godkendende myndighed. Der vil i mange tilfælde kunne opnås støtte til sådanne projekter gennem midler fra staten eller i visse tilfælde fra private fonde.

Private rådgivningsfirmaer kan bistå kommunerne og også hjælpe private med at søge om midler til genopretning af private søer .

Finansiering er nøglen

Som oftest vil det altså være staten, der betaler for sørestaurering , men frivilligt, gratis arbejde findes bestemt også. Pengedonationer gør en kæmpe forskel for de frivillige miljøorganisationer og man kan blandt andet lån penge online for at støtte en af disse organisationer. Man snakker typisk mange millioner kroner, når det handler om sørestaurering. Det er et komplekst indgreb, som kan strække sig over lang tid, og det kan tage flere år før en sø vender tilbage til dens oprindelige tilstand og kan bære sig selv igen. Dette gør det utroligt vigtigt at villigheden for finansiering er til stede. Uden denne ville vores søer og livet deri blive overladt til et uigenkaldeligt forfald.