Et hurtigt fix

Verdens søer har gennem de sidste 150 år været hårdt påvirket af en voldsom stigning i tilførslen af næringsstoffer grundet forurening fra vores stadig voksende industrielle samfund. Dette har skabt alvorlige problemer for søernes vand- og naturkvalitet.

Den onde cirkel

Når der bliver tilført for mange næringsstoffer til en sø, sker der en kraftig vækst af af planktonalger og søen vil gradvist blive mere uklar. Planktonalger bliver normalt spist af planktondyr og de alger, der ikke bliver

Sørestaurering – dyre, men effektive metoder

Teknisk set er det muligt at restaurere en selv stærkt næringsbelastet sø, men det tager tid og udgifterne kan blive store. Vigtig er det, at man starter med at standse yderligere tilførsel af næringssalte enten ved at