Sørestaurering

Vand er kilden til liv og harmoni imellem levende organismer skaber mangfoldighed. Det er grundpillerne for den smukke natur vi har idag. Det mangfoldige dyre-og planteliv lever i harmoni med hinanden, men desværre ikke altid med os mennesker. Dette uharmoniske billede viser sig som ringe i vandet eller mere præcist som alger i en sø.

Naturen er vores hjem

Livet i alt for mange søer idag lider under uharmoniske tilstande og er derfor på vej til at dø hen. Grunden til dette skyldes menneskets livstil og forsømmelse af vores hjem, naturen. I mange år er søer blevet forurenet fra hovedsageligt spildevand fra vores husstande og fabrikker samt gødning fra et stigende behov hos landbruget. Dette har skabt ubalance i søernes fødekæde og startet en ond cirkel, der dræber det mangfoldige dyre- og planteliv.

Håbet lever

Fortvivl ikke, mange menneske i dag har fået øjnene op for vores indvirken på naturen og besluttet at gøre noget ved det. Sørestaurering er et interessant tiltag, der er kommet i nyere tid, hvor det igennem viden, innovation og sammenhold er lykkes for os at bryde den onde cirkel og bringe søerne tilbage til deres gode økologiske tilstand. Sørestaurering er en betegnelse, som dækker over forskelige metoder, som man benytter sig af i dag for at komme problemmet med forureningen af vores søer til livs. Det har krævet en masse forskning, ildsjæle og resurser for at nå til det stadie af sørestaurering vi har idag, og det er stadig et område der bliver forsket meget i.

En spændende verden

Der er megen debat om, hvad der er de bedste måder at restaurere søer på, men når man sætter sig ind i problematikken, får man virkelig et billede af vigtigheden af harmoni imellem naturen og de skabninger, der lever der. Tag med ud på spændende fortællinger om de mennesker, organisationer og teknikker, der har gjort, at harmonien og dermed livet er vendt tilbage til vores søer.