Søens helte

I dag er vi godt syv milliarder mennesker på jorden og “hvor der handles, der spildes”. Desværre går det ud over vores søer. Alt for mange næringsstoffer bliver ledt ud i søer overalt i verden. Dette sker især i form af gødning fra landbrug, men også via urenset spildevand fra kloaker. Konsekvensen er, at hele søens økosystem ændrer sig og det mangfoldige plante og dyreliv, som er i søen, dør hen.

Vi kan gøre en forskel

Sørestaurering er et tiltag, der bliver udført af organisationer og regeringer over hele verden for at stoppe tilførslen af næringstoffer til søen og bringe den tilbage til dens oprindelige tilstand. At bringe en sø tilbage til dens oprindelige tilstand er dog en kompliceret sag og kan være kostbar. Heldigvis har regeringer indset problemet, og i 2000 blev WFD ( Water Framework Directive) oprettet. Det har til formål at bringe Europas floder og søer tilbage til deres oprindelige tilstand, og der bliver i dag forsket meget i f.eks. biomanipulation, som er en mindre kostbar og mere miljøvenlig måde at komme problemet til livs på.

En hverdagshelt

Andre steder i verden har man samme problemer, men ikke samme støtte, som regeringerne har besluttet at give i EU. Det gør sig gældende i Indien, hvor man med sine over 1 milliard indbyggere har store problemer med forurening af ferskvandet. Her må man sætte sin lid til forskelige miljøorganisationer og specielt en mand har gjort en kæmpe forskel. Arun Krishnamurthy blev født i 1986 og er en passioneret miljøaktivist i Indien. Han sagde sit job op hos Google og startede i 2011 organisationen Environmentalist Foundation of India (EFI). EFI har restaureret over 20 søer i Indien og vundet flere internationale priser for deres arbejde med naturbeskyttelse. Det er hverdagshelte som Arun Krishnamurthy og andre passionerede miljøaktivister, der giver håbet om at få vores ødelagte søer tilbage.