Restaurering af søer

Hvorfra kommer midlerne? Vender man sig mod nogle af verdens mest betydningsfulde økosystemer, nemlig de …

Tilbage til Naturen

I en tid hvor teknologien i verden brager frem, og vores behov og forbrug bliver …

Biomanipulation i danske søer

De biologiske metoder indbefatter f.eks. indgreb i fiskebestanden ved at reducere antallet af især skalle …

Økologisk rensning

De fleste ser klart vand i en sø som et tegn på, at det er …

Et hurtigt fix

Verdens søer har gennem de sidste 150? år været hårdt påvirket af en voldsom stigning …

Den onde cirkel

Når der bliver tilført for mange næringsstoffer til en sø, sker der en kraftig vækst …

Sørestaurering er løsningen

Verdens søer er kommet i ubalance efter mange års udledning af dårligt- eller urenset spildevand …

Sørestaurering – dyre, men effektive metoder

Teknisk set er det muligt at restaurere en selv stærkt næringsbelastet sø, men det tager …

Sørestaurering

Vand er kilden til liv og harmoni imellem levende organismer skaber mangfoldighed. Det er grundpillerne …

Søens helte

I dag er vi godt syv milliarder mennesker på jorden og “hvor der handles, der …