Uncategorized Archive

De sunde ting, der findes i vandet

I disse tider påvirker klimaet alle vandområder meget. Om det så er søerne eller havene, vi taler om, så har klimaændringerne en stor indflydelse. Desværre er det jo velkendt fakta, at utroligt mange af effekterne er negative.

Restaurering af søer

Hvorfra kommer midlerne? Vender man sig mod nogle af verdens mest betydningsfulde økosystemer, nemlig de store søer i USA/Canada, vil man se, at man her har nogle målsætninger for hvordan vandkvaliteten skal/bør være og hvad målet for

Tilbage til Naturen

I en tid hvor teknologien i verden brager frem, og vores behov og forbrug bliver større og større, kæmper vores natur for at følge med. Storbyerne vokser og vokser og et træ, en busk eller en sø