Uncategorized Archive

Biomanipulation i danske søer

De biologiske metoder indbefatter f.eks. indgreb i fiskebestanden ved at reducere antallet af især skalle og brasen (såkaldte fredsfisk), som æder dyreplankton og dermed fjerner de organismer, som skulle holde bestanden af planteplankton nede. Dette kan ske

Økologisk rensning

De fleste ser klart vand i en sø som et tegn på, at det er et sundt økosystem i søen, og det mangfoldige dyreliv trives. Dette kunne også sagtens være tilfældet da en algefyldt sø som reelt

Et hurtigt fix

Verdens søer har gennem de sidste 150 år været hårdt påvirket af en voldsom stigning i tilførslen af næringsstoffer grundet forurening fra vores stadig voksende industrielle samfund. Dette har skabt alvorlige problemer for søernes vand- og naturkvalitet.