Centre for Lake Restoration

A Villum Kann Rasmussen centre of excellence

| HOME | List of publications | Special issue on lake restoration | Focus day on lake restoration | Danish |


 

Vand og Jord - special issue (in Danish)

 

Center for Sørestaurering – CLEAR af Frede Ø. Andersen & Henning S. Jensen

Nordborg Sø – 10 år efter restaurering af Sara Egemose, Mogens R. Flindt, Erik Jeppesen & Henning S. Jensen

Restaurering af danske søer med aluminium af Henning S. Jensen, Sara Egemose, Kasper Reitzel, Thomas Aabling, Inmaculada de Vicente, Nanna Rosenqvist, Poul Bjerregaard & Frede Ø. Andersen

Væng Sø – to biomanipulationer og 30 års overvågning af Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Torben L. Lauridsen, Frank Landkildehus & Jacob Kidmose

Vandremusling – en ”ny” spiller i danske søer! af Kirsten S. Christoffersen

Spiller kvælstof en rolle for tilstanden i søerne? Af Saara Olsen, Martin Søndergaard, Erik Jeppesen, Suting Zhao & Wei Li

Lobeliesøer – trusler og restaurering af Ole Pedersen, Lars Baastrup-Spohr, Mikkel Madsen-Østerbye, Emil Kristensen, Theis Kragh, Mikkel René Andersen, Frede Østergaard Andersen & Kaj Sand-Jensen

Naturgenopretningen af Filsø – hurtig afvikling af næringsfrigivelsen fra de oversvømmede kornmarker af Theis Kragh, Kathrine Petersen & Kaj Sand-Jensen

Grundvand og søer af Bertel Nilsson, Peter Engesgaard, Jacob B. Kidmose & Jolanta Kazmierczak

Procesbaserede sømodeller til forskning og målrettet forvaltning af Dennis Trolle, Karsten Bolding, Erik Jeppesen, Mogens Flindt, Anders Nielsen & Fenjuan Hu