Uncategorized Archive

Restaurering af søer

Hvorfra kommer midlerne? Vender man sig mod nogle af verdens mest betydningsfulde økosystemer, nemlig de store søer i USA/Canada, vil man se, at man her har nogle målsætninger for hvordan vandkvaliteten skal/bør være og hvad målet for

Tilbage til Naturen

I en tid hvor teknologien i verden brager frem, og vores behov og forbrug bliver større og større, kæmper vores natur for at følge med. Storbyerne vokser og vokser og et træ, en busk eller en sø

Biomanipulation i danske søer

De biologiske metoder indbefatter f.eks. indgreb i fiskebestanden ved at reducere antallet af især skalle og brasen (såkaldte fredsfisk), som æder dyreplankton og dermed fjerner de organismer, som skulle holde bestanden af planteplankton nede. Dette kan ske